^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W związku z prowadzoną inwestycją pn.: „PRZEBUDOWA ULIC CENTRUM BOBROWNIK” od dnia 12.06.2023r. (poniedziałek) prosimy o nieparkowanie samochodów na Placu Wolności. Przepraszamy za utrudnienia.

7 czerwca br. podczas LXI sesji Rady Gminy Bobrowniki, Wójt Gminy Jarosław Jacek Poliwko otrzymał absolutorium. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bobrowniki po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2022 rok oraz po zapoznaniu się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zwróciła się z wnioskiem do Rady Gminy Bobrowniki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki. Radni jednogłośnie głosowali za udzieleniem absolutorium.

W dniu wczorajszym przedstawiciele Gminy Bobrowniki na czele z Wójtem Jarosławem Jackiem Poliwko oraz Komendantem Gminnym OSP Dariuszem Domagalskim odwiedzili siedzibę firmy WISS przygotowującą nowy samochód ratowniczo gaśniczy dla jednostki OSP w Bobrownikach.

IMGW PIB - YouTube

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, nakielski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski. 

Czas obowiązywania: od godz. 01:00 dnia 03.06.2023r. do godz. 06:00 dnia 03.06.2023r.

Przebieg: Lokalnie prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2°C, przy gruncie do -3°C. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %Uwagi: brak 

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 57.

W dniu dzisiejszym tj. 01.06.2023r. w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach obchodzono Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, w związku z tym odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami. 

1 czerwca zgodnie z tradycją przedstawiciele władz samorządowych odwiedzili placówki oświatowe znajdujące się na terenie Gminy Bobrowniki z okazji przypadającego dziś Dnia Dziecka.

W dniu 30.05.2023r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Mirosławy Kowalewskiej podpisali porozumienie o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2023.

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dobrzejewice - Lasy Państwowe Nadleśnictwo  Dobrzejewice - Portal Gov.pl

Nadleśnictwo Dobrzejewice informuje, że z dniem 29 maj 2023 r. został odwołany okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadzony w związku z ratowniczymi zabiegami samolotowymi drzewostanów sosnowych na brudnicę mniszkę.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą