^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i tekst

W dniu 28 sierpnie 2023r. w Urzędzie Gminy Bobrowniki Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Mirosławy Kowalewskiej podpisał porozumienie z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.  Na mocy porozumienia Gmina Bobrowniki przekaże środki finansowe w wysokości 10.000 złotych na zakup umundurowania, sprzętu oraz wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i tekst

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mirosławy Kowalewskiej podpisali umowy z Powiatem Lipnowskim reprezentowanym przez Starostę Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego. W ramach podpisanej umowy Gmina Bobrowniki otrzyma dofinansowanie w kwocie 135.000 zł na zadanie pn.:"Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych." Na podstawie kolejnej umowy Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie otrzyma dofinasowanie z Gminy Bobrowniki na kwotę 15.000zł.

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób

21 sierpnia 2023 roku we Włocławku odbyło się wręczenie czeków na realizację inwestycji z zakresu ochrony zabytków. Gmina Bobrowniki otrzymała w ramach Rządowego Programu Polski Ład Ochrona Zabytków kwotę 1 miliona złotych, która zostanie przeznaczona na prace konserwatorskie i zabezpieczenie ruin zamku w Bobrownikach. Zakres prac obejmuje między innymi: zabezpieczenie korony murów, oczyszczenie z graffiti i odgrzybienie, wykonanie zabezpieczeń oraz wykonanie nowej warstwy cegieł.

W dniu 26.08.2023 to jest w czasie trwania „Dożynek Powiatowo–Gminnych na terenie Bobrownik wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu na ulicach: Nieszawska, Kościelna i Lipnowska. Ulice te będą traktowane jako „Drogi ewakuacyjne” dlatego też od godz. 13⁰⁰ do godz. 24⁰⁰ będzie tu obowiązywał obustronny zakaz zatrzymywania i parkowania wszelkich pojazdów. Dla osób przybywających na uroczystość wyznaczone i oznakowane będą parkingi na terenie przyległym do boiska sportowego.
Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie

Tuliszków: Dożynki we wsi, ciasto na stole… Pomysłowe dekoracje z Zadwornej  i Wymysłowa nagrodzone - EasyBlog - iTurek.net

W związku z planowanymi na dzień 26.08.2023r. Dożynkami Powiatowo-Gminnymi zapraszamy chętnych mieszkańców Gminy Bobrowniki do ozdobienia lub przygotowania na terenie swoich posesji tzw. Witaczy Dożynkowych. Przygotowane przez Państwa ozdoby sprawią że Święto Plonów będzie miało jeszcze bardziej uroczysty charakter. Dziękujemy. 

 

W dniu dzisiejszym tj. 18.08.2023r. odbyło się uroczyste wręczenie nowego pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach. Nowy pojazd po poświęceniu został oficjalnie przekazany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz Członka Zarządu Pani Anety Jędrzejewskiej.

Zgodnie z art. 147b ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 412 ze zm.) wprowadzonym ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 1530) w 2023 roku rolnicy, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności ekologicznych mogą dodatkowo zawnioskować o przyznanie płatności ekologicznych w ramach Pakietu 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych, Pakietu 8. Trwałe użytki zielone oraz Pakietu 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi (w odniesieniu do upraw paszowych na gruntach ornych i TUZ) do gruntów, do których nie ubiegali się o ich przyznanie, jeżeli grunty te były wskazane we wniosku o przyznanie płatności ekologicznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie

GOPS Bobrowniki informuje, że wypłaty świadczenia rodzinnego nastąpią dnia: 

22.08.2023r. (wtorek)

Kasa Urzędu Gminy czynna w godz. 8.00 - 14.00.

Znalezione obrazy dla zapytania gops

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, przyjmowane są wnioski na dożywianie dzieci w szkole na okres od września do grudnia 2023roku. W przypadku braku nowego wniosku dożywianie dziecka w szkole nie będzie kontynuowane. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy budynek "A".

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą