^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Informujemy, że na dzień 29 maja 2015 r. zwołana została VI Sesja Rady Gminy Bobrowniki. Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 10:00. Porządek obrad tutaj.

Dziś do Gminy Bobrowniki zawitała Delegacja Kapituły Konkursu "Rodzynki z pozarządówki" organizowanego przez Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne w regionie. Najpierw przybyła do miejscowości Rachcin w celu zapoznania się z inicjatywą "Upamiętnienie Druhów OSP Rachcin Żołnierzy Polskich Wojny Obronnej 1939 r.". Następnie przejechała do Bobrownik na spotkanie z Druhnami Seniorkami, które wykonały przedsięwzięcie pn. "Bobrowniki wczoraj i dziś". Z Paniami wchodzącymi w skład Delegacji Kapituły spotkały się nasze władze samorządowe. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko, Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki Tadeusz Gradkiewicz i Sekretarz Gminy Bobrowniki Tomasz Kryński wsparli tym samym działające na naszym terenie organizacje w staraniach o wyróżnienie w konkursie Marszałka.

Na zdjęciu tablica upamiętniająca Druhów OSP Rachcin Żołnierzy Polskich Wojny Obronnej 1939 r. postawiona w sąsiedztwie placu po murowanej przedwojennej remizie, której budową kierował jeden z upamiętnianych - Kazimierz Ziemniewicz (1905-1941).

Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko i Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki Tadeusz Gradkiewicz odwiedzili dziś Państwa Łybko w miejscowości Winduga. To tu zawitała Białorzytka Saharyjska, której naturalnym miejscem bytowania pozostaje obszar od Sahary po Irak. 5 maja jako pierwsza dostrzegła ją Pani Teresa Łybko. Wkrótce do Windugi zaczęli przybywać fotograficy i miłośnicy ornitologii z całego kraju, ponieważ odnotowano pierwsze w Polsce naturalne pojawienie się tego ptaka. O "rarytasie ornitologicznym" informują media ogólnopolskie.

 

W położonej na terenie naszej Gminy przy szosie Bobrowniki-Włocławek miejscowości Winduga do gospodarstwa Pani Teresy Łybko zawitał nietypowy ptak. To Białorzytka saharyjska, która żyje na kamienistych obszarach od Sahary do Iraku. Nigdy wcześniej nie widziano jej w Polsce. Do Europy zawitała jak dotąd zaledwie kilka razy. Od początku maja do położonej 7 km na południe od Bobrownik wsi Winduga przybywają ciągle liczni fotograficy, ekolodzy, miłośnicy przyrody z całej Polski. Ptak znajduje się obecnie w odległości co najmniej 3 tys. km od miejsca swego naturalnego występowania. Fot. Artur Górczyński ART-STUDIO.

Trwa realizacja projektu Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego pn. "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze". Do partnerskiego udziału w przedsięwzięciu zaproszono również Gminę Bobrowniki. W dniu wczorajszym Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko i Skarbnik Paweł Grudowski podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu aneks do umowy partnerskiej. Zyskujemy rekultywację składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Polichnowo - Piaski z dofinansowaniem 95 % wydatków.

Na prośbę Oddziału ZUS w Toruniu zamieszczamy Magazyn informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z informacją dotyczącą programu dofinansowania przedsiębiorstw. Więcej informacji tutaj.

W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Bobrowniki, które odbędą się 5 lipca 2015 r. w okręgu nr 5 informujemy, że dyżury członków Gminnej Komisji Wyborczej trwać będą do 26 maja 2015 r. Więcej informacji tutaj.

Na prośbę Przewodniczącego Konwentu Wójtów Gmin Województwa Kujawsko - Pomorskiego informujemy o konkursie na logotyp Konwentu. Oferta adresowana jest do wszystkich mieszkańców Województwa Kujawsko - Pomorskiego ze szczególną zachętą dla Szkół i Świetlic. Prace można przesyłać do 30 czerwca br. Więcej szczegółów na bip.ugbobrowniki.pl oraz tutaj.

W marcu 2015 r. informowaliśmy o konkursie na Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego "Rodzynki z pozarządówki". Wpłynęły wnioski 3 stowarzyszeń z terenu naszej gminy. Spośród 38 przedsięwzięć zgłoszonych na konkurs 19 zostało rekomendowanych do drugiego etapu. Są wśród nich 2 inicjatywy z naszej Gminy tj. OSP Bobrowniki "Bobrowniki wczoraj i dziś" oraz OSP Rachcin "Upamiętnienie druhów OSP Rachcin Żołnierzy Polskich Wojny Obronnej 1939 r.". Ostateczne rozstrzygnięcie planowane jest na czerwiec br. Pierwszą inicjatywą z terenu naszej Gminy nagrodzoną w tym konkursie było uchronienie przed likwidacją Szkoły Podstawowej w Rachcinie dokonane przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Rachcin w 2008 r. Strażakom obu jednostek gratulujemy! Więcej na temat tegorocznej edycji konkursu tutaj.

Informujemy, że na słupach elektroenergetycznej linii napowietrznej 220kV relacji Olsztyn 1 - Włocławek Azoty pd nr 220 do nr 437 rozpoczynają się prace antykorozyjne. Komunikat podaje się do wiadomości mieszkańców na prośbę Pionu Usług Sieciowych. Więcej informacji tutaj.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą