^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Meteo IMGW Prognoza dla Polski - Apps on Google Play

Zjawisko: Upał/2 ZMIANA

Stopień zagrożenia: 2

Obszar powiatów: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, radziejowski, rypiński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski. 

Ważność: od godz. 14:35 dnia 20.07.2022r. do godz. 20:00 dnia 23.07.2022r. 

Przebieg: Nadal prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w środę od 31°C do 34°C, w czwartek od 33°C do 36°C, w piątek i sobotę od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% 

Uwagi: Przedłużenie czasu ważności oraz aktualizacja przebiegu zjawiska. 

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 89.

Cyberbezpieczeństwo w ochronie zdrowia – kluczowe dla zdrowia i życia  pacjentów - ezdrowie.gov.pl

Realizując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa publikujemy informacje na temat zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak zabezpieczyć się przed tymi zagrożeniami.

Cyberbezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami to „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy” (art. 2 pkt 4, Dz.U. 2020.1369 t.j. z dnia 2020.08.11).

Herb województwa Kujawsko-PomorskiegoHerb województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

 

 

Gmina Bobrowniki otrzymała 100% dofinansowania na operacje typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na zadanie pn.: "Przebudowa infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Bobrowniki". Kwota dofinansowania wynosi 4.783.377, 00 zł.

Dane Podmiotu wnoszącego petycję znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)  

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022 - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal  Gov.pl

Gratulujemy naszym tegorocznym absolwentom Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach osiągnięcia bardzo dobrych wyników na egzaminie ósmoklasisty.

Strona główna | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy  Instytut Badawczy

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów:  : brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski 

Ważność: od godz. 12:00 dnia 04.07.2022r. do godz. 20:00 dnia 04.07.2022r. 

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% 

Uwagi: Brak. 

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 83.

KRUS informuje – nowe kwoty przychodu - Gmina Wielowieś

Od 1 lipca 2022 r. nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego dla wpłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników (tj. ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie).

Dla wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne (dotyczy to płatników, którzy są zobowiązani do samodzielnego opłacania tego rodzaju składek) służy inny rachunek.
Aktualne numery rachunków bankowych, właściwe dla wpłat na poszczególne rodzaje ubezpieczenia w oddziale regionalnym KRUS w Bydgoszczy:

Z inicjatywy Pani Sylwii Uzarskiej i Pani Katarzyny Mamrzyńskiej "Krzyż przydrożny" w Sołectwie Bobrowniki nabrał nowego wyglądu. Zostały usunięte drzewa oraz krzewy dzięki temu jest on teraz widoczny, a teren przejrzysty, schludny i zadbany. 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą