^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Istebna, Trójwieś, Beskidy :: Istebna, Jaworzynka, Koniaków :: Oficjalny  Serwis Internetowy Gminy Istebna ::

Szanowni Państwo.

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi oraz Emeryci.  

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Dziękujemy za trud i poświęcenie, wykazywane każdego dnia w odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże pięknej pracy pedagogicznej.

Życzymy, aby praca, którą Państwo wykonujecie, była otaczana szacunkiem, uznaniem i życzliwością Państwa wychowanków i ich rodzin. Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty życzymy zdrowia, zadowolenia i satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko,

Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bojarski,

Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty Beata Domagalska.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie

GOPS Bobrowniki informuje, że wypłaty świadczenia rodzinnego nastąpią dnia 

18.10.2021r. (poniedziałek)

Kasa Urzędu Gminy czynna w godz. 8.00 - 14.00.

500+ – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie

GOPS Bobrowniki informuje, że wypłata świadczenia w ramach Rządowego Programu Rodzina 500 plus w formie przelewu jak i gotówki nastąpi w dniu 19.10.2021r. (wtorek).

W dniu dzisiejszym tj. 05.10.2021r. podpisano umowę  o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Mirosławy Kowalewskiej w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Jarosława Bojarskiego, Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Marzeny Stańczak Kaźmierskiej oraz Sekretarza Pawła Grudowskiego podpisał umowę z Powiatem Lipnowskim reprezentowanym przez Starostę Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Tadeusza Gradkiewicz. Przedmiotem umowy jest udzielenie Gminie przez Starostwo Powiatowe  pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr. 170410C Polichnowo Gnojno”. Kwota dofinansowania wynosi 170 000 złotych.

Informacja GOPS dotycząca terminu składania wniosków | Siepraw

Informujemy, że decyzje dotyczące przyznanych stypendiów szkolnych na rok szkolny 2021/2022 będą do odebrania w okresie od 04.10.2021 r. w pokoju nr 23.  Odbiór decyzji jest obowiązkowy.

Rozpoczęły się roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bobrownickie Pole na długości 875 m, szerokości 3,50 m i pobocze 0,75 m. Wykonawcą inwestycji jest firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o w Lipnie. Podczas robót mogą wystąpić czasowe utrudnienia podczas korzystania z drogi. 

W dniu 20 września br. z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko, Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bojarski, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Marzena Stańczak-Kaźmierska wraz z Kierownikiem GZO Beatą Domagalską odwiedzili Przedszkole Samorządowe w Bobrownikach do którego uczęszcza 92 dzieci, Niepubliczne Przedszkole "Małe Przedszkole w Rachcinie" sprawujące opiekę nad 28 dziećmi oraz Klub dziecięcy "Bobrowiaczek" w którym opieką objęte jest 15 dzieci. Szczególny dzień był okazją do spotkania z najmłodszymi mieszkańcami naszej Gminy.  Dzieci zostały obdarowane skromnymi prezentami, spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze.

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie Punktlnformacyjny Funduszy Europejskich zapraszana: Bezpłatne indywidualne konsultacje funduszach europejskich dotyczące min: Pomocy finansowej na założenie działalności gospodarczej; .Bonów cyfryzację dla Preferencyjnych europejskich pożyczek dla MŚP; .Szkoleń dla przedsiębiorcówi pracowników; •Szkoleń zawodowychi staży dla osób niepracujących; .Szkoleń językowych (angielski) komputerowych; •Szkoleń zawodowych dla chÄtnych. Zapytajo Fundusze 山 15 Europejske 22.09.2021 r. 8:30- -11:00 Urząd Miejski w Lipnie Plac Dekerta 8 Sala nr 17 Znajdźnajbliższy Punktlnformacyjny: Organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku 54 2356721 ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.p Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska”

Ostrzeżenia IMGW - intensywne opady deszczu i możliwe przekroczenia stanu  wód

Zjawisko: intensywne opady deszczu

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy powiatów: brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski i wąbrzeski. 

Ważność: od godz. 13:00 dnia 17.09.2021 do godz. 23:00 dnia 17.09.2021 

Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadu miejscami od 30 mm do 40 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% 

Uwagi: brak 

Dyżurny synoptyk: Marcin Czeczatka

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 128.

 

Brak opisu.

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Mirosławy Kowalewskiej podpisali umowę na wykonanie zadania pn: Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy Bobrowniki poprzez przebudowę pomieszczenia biurowego na łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Wykonawcą inwestycji będzie firma "MONIT" Mikanowo 78, 87-732 Lubanie.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą