^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Znalezione obrazy dla zapytania kpodr minikowo

KPODR Minikowo o/Zarzeczewo Zaprasza rolników z terenu Gminy Bobrowniki na Kurs środków ochrony roślin "Opryskiwacze" który odbędzie się dnia 04.03.2019r. o godzinie 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bobrownikach.

Serdecznie Zapraszamy.

GOPS Bobrowniki informuje, że wypłata świadczenia w ramach Rządowego Programu Rodzina 500 plus zarówno w formie przelewu jak i gotówki nastąpi w piątek 22 Lutego 2019r. Kasa UG Bobrowniki czynna w godz. 8.00 - 14.00.

W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach po raz kolejny odbyło się uroczyste wręczenie stypendium Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko dla uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Bobrowniki. Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce otrzymali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły oraz ich starsze koleżanki z Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach. W tym roku stypendium wręczono w sumie rekordowej liczbie  59 uczniów.

Znalezione obrazy dla zapytania gops zasiłek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, że w dniach 25-26 (poniedziałek-wtorek) lutego br. wypłacane będą zasiłki okresowe i celowe.  Kasa Urzędu Gminy czynna w godzinach 8:00 - 14:00.

Znalezione obrazy dla zapytania krus

Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszyscy emeryci i renciści, którzy w 2018 roku chociaż raz pobrali jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe, np. emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznego przedszkola i do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Znalezione obrazy dla zapytania gops

Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegółowe informacje:

ZAPYTANIE

OFERTA

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAROLA WOJTYŁY W BOBROWNIKACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAROLA WOJTYŁY W BOBROWNIKACH.

W dniu 10.01.2019r. odbył się pokaz ratownictwa wodnego w warunkach zimowych, przygotowany przez Urząd Gminy oraz druhów z OSP Bobrowniki, w ćwiczeniach również udział wzięli Druhowie z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły  oraz Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach mogli zapoznać się z różnymi sposobami ratowania osób zagrożonych utonięciem pod lodem.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą