^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy Bobrowniki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://ugbobrowniki.pl

Data publikacji strony internetowej: 2007-01-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2010-08-08

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa częściowo zgodna większość wymogów jest spełniona, z pewnymi wyjątkami.

- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

- formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-28

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Dawid Prykowski , adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon: 542305144.

Informacja zwrotna: Podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki:

Budynek składa się z dwóch połączonych budynków: „Budynek A” oraz „Budynek B”. Budynki w których odbywa się obsługa interesantów nie są w pełni przystosowane do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w komórkach organizacyjnych mieszczących się na parterze lub piętrze budynku powinny zgłosić taką wolę wcześniej telefonicznie (oferowana pomoc pracownika właściwego dla danej sprawy oraz pomoc przy wejściu). Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Urzędu wyznaczone jest miejsce parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt   w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności: „Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych”,

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą