^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: zakładka - Prawo lokalne - Projekty uchwał Rady. Poniżej screen jednej z uchwał

Poniżej dostępne dane stanowiące podstawowe informacje o delimitacji obszaru rewitalizacji w Gminie Bobrowniki:

The Commune of Bobrowniki is a territory along the Vistula River assigned to the Urban functional area of Włocławek with woods being rich in mushrooms and game. From the gothic castle in Bobrowniki, which is a ruin nowadays, a Piast monarch, then Teutonic commune heads and town starosts of Polish king had a authority over the Dobrzyń's Land unofficially functioning in old Polish administration as “voivodeship”.

Informujemy, że 11 maja br. została zakończona sprawa sądowa w Sądzie Rejonowym w Lipnie dotycząca przejęcia ruin zamku wraz z gruntem o powierzchni 1,54 ha. Sąd wydał postanowienie o nabyciu powyższego terenu na własność Gminy Bobrowniki. Z dniem 1 czerwca Gmina Bobrowniki staje się właścicielem ruin zamku. To jest zarówno sukces jak i odpowiedzialność. Dziękujemy Staroście Lipnowskiemu Krzysztofowi Baranowskiemu, Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gdańsku i wszystkim zaangażowanym w tę sprawę – mówi Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko.

Na zaproszenie Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko i Przewodniczącego Rady Gminy Tadeusza Gradkiewicza kilkudziesięciu przedsiębiorców z terenu Gminy Bobrowniki wzięło udział w prezentacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobrowniki na lata 2017 - 2023, który będzie nam potrzebny do pozyskiwania środków unijnych z RPO. Miejscem spotkania była Remiza OSP Bobrowniki.

W piątek 24 bm. Remiza OSP Rachcin była miejscem kolejnej odsłony konsultacji społecznych programu rewitalizacji z udziałem przedstawicieli sektora społecznego. Na zaproszenie Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko z prezentacją owoców pracy nad programem zapoznać się mogli zawodnicy LZS Wiślanin Bobrowniki jako istotny interesariusz - "sąsiad" ruin gotyckiego zamku,przestrzeni zdegradowanej, której -być może- uda się nadać funkcję użytkową dzięki programowi rewitalizacji. 

10 marca 2017 r. w Remizie OSP Rachcin zainicjowano drugi cykl paneli obywatelskich na potrzeby kończenia prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy, który ułatwi nam wkrótce pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Z tej okazji panel przybrał formę gminnego zjazdu kół kobiet. Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko wręczeniem upominków i podziękowań dla działających nieprzerwanie od niemal 2 lat kół z Bobrownik, Polichnowa i Starego Bógpomoża. Wciąż rozwijające się koła kobiet są ważnym składnikiem sektora społecznego w naszej gminie stąd konsultacje zaczęliśmy właśnie od Pań.  

Zgodnie z Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 należy:

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą