^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Informujemy, że Gmina Bobrowniki rozpoczęła skuteczne pozyskiwanie środków PROW na lata 2014 - 2020. Wniosek o dofinansowanie realizacji operacji pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Bobrownickie Pole - Etap I" złożony przez Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko w dniu 31 grudnia 2015 r. został zaakceptowany i oceniony najwyżej spośród wniosków gmin powiatu lipnowskiego. Na realizację operacji przyznana zostanie kwota nie wyższa niż 191 649,00 zł.

Nawierzchnię asfaltową o długości nie większej niż 1 km zyska droga gminna w Bobrownickim Polu, która zaczyna swój "bieg" od szosy Bobrowniki - Radomice (obok przystanku "Piaski") i prowadzi do wsi Białe Błota. 

Władze Gminy Bobrowniki już w zeszłym roku rozpoczęły przygotowania do skutecznych starań o pozyskiwanie środków zewnętrznych przez opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Bobrowniki przyjętej 21 września 2015 r., która była koniecznym załącznikiem do rozpatrzonego pozytywnie wniosku. Obecnie w Urzędzie Gminy Bobrowniki trwają przygotowania do pozyskiwania innych środków zewnętrznych. 

Więcej informacji o rozstrzygnięciu konkursu na przebudowę dróg lokalnych tutaj.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą