^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Informacje o CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków » Bardo -  Miasto Cudów

Przypominany o obowiązku złożenia  Deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Właściciele lub zarządy nieruchomości w przypadku zamontowania nowego źródła ogrzewania (wymiana kotła jest tożsame z zainstalowaniem nowego źródła) mają 14 dni na złożenie w/w deklaracji.

 

Uwaga!

Klimatyzacja tarkowana jest jak źródło ciepła zakwalifikowane jako ogrzewanie elektryczne!

Zmiana właściciela nieruchomości wymaga zmiany deklaracji CEEB.

System CEEB jest produktem w ramach projektu ZONE (Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji), którego celem ma  być poprawa jakości powietrza w całej Polsce. Obecnie trwają prace informatyczne mające na celu zintegrowanie obu systemów.

ZONE dostarczy optymalnych danych, które pozwolą oszacować stan powietrza w Polsce. To umożliwi wdrożenie w całym kraju kompleksowych rozwiązań proekologicznych oraz kształtowanie krótko i długofalowej polityki niskoemisyjnej. Dzięki CEEB olbrzymi wpływ na czystość powietrza będą mieli obywatele, którzy otrzymają możliwość skorzystania z dedykowanych im e-usług.

E-usługi pozwolą obywatelowi zamówić za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej inwentaryzację lub przegląd przewodów kominowych. E-usługi dedykowane będą również pracownikom administracji publicznej i przedsiębiorcom – kominiarzom i osobom z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Przypominamy, w  jaki sposób można złożyć deklarację CEEB?

1)    w pierwszej kolejności w formie elektronicznej - przez Internet, wykorzystując do tego aplikację na stronie https://zone-web.gunb.gov.pl/  – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób, umożliwiający oszczędność czasu i pieniędzy, bez potrzeby wychodzenia z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. Jej wypełnienie w aplikacji nie zajmie dłużej niż kilka minut.

* można skorzystać z aplikacji CEEB na telefon: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.gunb.zoneapp

2)    w formie papierowej - wypełniony dokument należy  wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście we właściwym urzędzie gminy/miasta (zgodnie z lokalizacją budynku), jeśli nie ma możliwości złożenia deklaracji w formie elektronicznej.

Pamiętaj, obowiązek złożenia deklaracji nadal z nami pozostaje:

    dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
    dla źródeł ciepła wymienianych na nowe - 14 dni od uruchomienia,
    dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji.


Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to  jeden z  elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów". Link do strony projektu: https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713

 

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą