^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Podstawa prawna konsultacji społecznych | Serwis Urzędu Miejskiego w Koszalinie

Burmistrz Miasta i Gminy Bobrowniki ogłasza konsultacje społeczne.

 Na podstawie Uchwały 2/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego „Wspólnie dla przyszłości” z dnia 10.01.2024 roku  ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipno oraz listy projektów stanowiących integralną część Strategii

 

 

 1.  Cel i przedmiot konsultacji:

 

 1. Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców powiatu lipnowskiego na temat Projektu Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipno oraz listy projektów stanowiących integralną część Strategii
 2. Projekt powstał przy współpracy członków Stowarzyszenia na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego „Wspólnie dla przyszłości”, tj. gminy Bobrowniki, Gminy Chrostkowo, Miasta i Gminy Dobrzyń n .Wisłą, Gminy Kikół, Miasta Lipna, Gminy Lipno, Miasta i Gminy Skępe, Gminy Tłuchowo, Gminy Wielgie oraz Powiatu Lipnowskiego.
 3. W dokumencie zostały określone cele rozwojowe oraz priorytety inwestycyjne Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Miasta i Gminy Bobrowniki wraz z listą projektów planowanych do realizacji w ramach polityki terytorialnej.
 4. Projekt Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipno oraz listy projektów stanowiących integralną część Strategii dostępny jest na stronie internetowej www.ugbobrowniki.pl w zakładce Aktualności oraz w Biurze Projektów Urzędu Miasta i Gminy Bobrowniki, ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki (pok.3).

 

II. Zasięg terytorialny konsultacji:

 

 1. Konsultacje obejmują swoim zasięgiem teren całego terenu Miasta i Gminy Bobrowniki.
 2. Uprawnieni do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta i Gminy Bobrowniki, posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na terenie Miasta i Gminy Bobrowniki.

 

 III. Termin przeprowadzenia konsultacji (datę rozpoczęcia i zakończenia)

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 19.01.2024 r. do 12.02.2024 r.

 

IV. Forma przeprowadzenia konsultacji:

 

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zebranie przez zespół konsultacyjny wypełnionych przez mieszkańców Gminy kart konsultacyjnych
 2. propozycje i uwagi do projektu Strategii należy przekazywać wyłącznie na formularzu konsultacji społecznych dostępnych na stronie internetowej www.ugbobrowniki.pl w zakładce Aktualności oraz w Biurze Projektów Urzędu Miasta i Gminy Bobrowniki, ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki (pok.3). do dnia 12.02.2024 roku:

a)     drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

b)    lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bobrowniki, ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki.

 

V. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie oraz opracowanie wyników konsultacji.

 

 1. Jako osobę odpowiedzialną za przygotowanie, koordynacje oraz opracowanie wyników konsultacji wyznacza się Annę Szulikowską 
 2. Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony raport.

Załączniki:

 Formularz konsultacji społecznych.

Strategia Terytorialna OPPT 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą