^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Herb - Urząd Miasta i Gminy Bobrowniki

Firma GRONEKO w roku 2024 odbiera odpady komunalne od mieszkańców Gminy Bobrowniki z nieruchomości zamieszkałych.

Informujemy, że wysokość opłaty za gospodarowanie odpadamy komunalnymi nie ulega zmianie, pozostają stawki opłat jak w roku 2023.

 

Ze względu na duże zainteresowanie przypominamy, że firmami asenizacyjnymi posiadającymi zezwolenie na terenie Gminy Bobrowniki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i i transportu nieczystości ciekłych są:

  1. 1.     TOI TOI Polska        tel. 54 231 32 17
  2. 2.     HATRIC                     tel. 54 287 44 04 / 601 636 833
  3. 3.     ZOLTAR                    tel. 505 133 526
  4. 4.     PUK LIPNO               tel. 54 287 47 00

Jednocześnie informujemy, że zapisy na wywóz nieczystości gminnym wozem asenizacyjnym proszę dokonywać miesiąc przed planowanym wywozem.

Przypominamy, że usługi świadczone są w godzinach pracy Urzędu.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą