^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu dzisiejszym tj. 25.07.2023r. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mirosławy Kowalewskiej podpisał umowę na zadanie pn.:"Modernizacja polegająca na przebudowie dróg gminnych w miejscowościach: Gnojno działka nr 158/1 Bobrownickie Pole działka 321/2 oraz Stara Rzeczna działka nr 105.  Inwestycja drogowa w miejscowości Gnojno realizowana jest na podstawie umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim pod nazwą: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonanej od od podstaw tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,983km, w obrębie geodezyjnym Gnojno dz. nr 158/1"

Dzięki inwestycji trzy sołectwa w gminie Bobrowniki pozyskają nowe odcinki dróg asfaltowych. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w przetargu jest firma  Drogtom Sp. z. o. o. 87-800 Włocławek, ul. Krzywa Góra 8/10.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą