^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W dniu 19 września 2018 r. o godzinie 17:00 w Urzędzie Gminy w Bobrownikach odbędzie się spotkanie informacyjno – edukacyjne zwiększające świadomość w zakresie profilaktyki raka jelita grubego.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Bobrowniki do uczestnictwa w spotkaniu informacyjno – edukacyjnym, które przeprowadzone zostanie w ramach projektu unijnego pn. „LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ, NIŻ LECZYĆ – kompleksowy program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego”.

Udział w spotkaniu pozwoli Państwu pozyskać wiedzę na temat sposobu wykrywania i zapobiegania schorzeniu, które według statystyk znajduje się na 3 miejscu przyczyn śmiertelności w naszym kraju.

Projekt realizowany jest w okresie od 02.01.2018 r. do 30.11.2020 r. przez Miejską Przychodnię Specjalistyczną w Toruniu w partnerstwie z "GASTROMED" Kopoń, Zmudziński i Wspólnicy Spółka Jawna, Specjalistyczne Centrum Gastrologii i Endoskopii, Specjalistyczne Gabinety Lekarskie.

W ramach projektu chcielibyśmy zaproponować mieszkańcom Gminy Bobrowniki udział w spotkaniu informacyjno – edukacyjnym, zwiększającym świadomość w zakresie potrzeby przeprowadzenia badań profilaktycznych raka jelita grubego oraz prowadzenia zdrowego trybu życia. W czasie takiego spotkania, obecne na nim osoby, będą miały możliwość indywidualnej konsultacji z lekarzem endoskopistą oraz otrzymają bezpłatnie materiały szkoleniowe. Dodatkowo osoby, które wezmą udział w projekcie:

  • mają możliwość poddania się bezpłatnemu badaniu kolonoskopowemu,
  • uzyskają zwrot kosztów za dojazd z miejsca zamieszkana do miejsca wykonywania badania i z powrotem,
  • osoby, które opiekują się osobami niesamodzielnymi, będą miały możliwość zwrotu kosztów poniesionych na zapewnienie opieki osobie niesamodzielnej (chodzi o czas, w którym dany uczestnik korzysta ze wsparcia, tj. przebywa na badaniu kolonoskopowym).

Kwalifikacja wiekowa:

a) w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego;

b) w wieku 40-49 lat osoby, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego;

c) w wieku 25-49 lat, osoby z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC).

  

INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU: 667 111 145

 Serdecznie zapraszamy

 Osoba do kontaktu

Krystyna Marcinek (tel. 667 111 145)

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą