^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Państwo Stanisława i Jan Jaworscy z Bobrownik oraz Mirosława i Eliasz Majda z Białych Błot otrzymali srebrne Medale za zasługi dla obronności kraju. Pierwsze z małżeństw wychowało czterech, a drugie trzech synów, którzy wzorowo odbyli zasadniczą służbę wojskową. Medale wręczył dziś w Urzędzie Gminy Bobrowniki Komendant WKU Włocławek ppłk Radosław Niecikowski wraz z Wójtem Jarosławem Jackiem Poliwko, który w liście do Odznaczonych napisał m.in: "Gratulujemy Państwu znakomitych synów - wzorowo pełniących służbę wojskową, aby w razie potrzeby bronić naszej Ojczyzny". Fot. Karol Kostrzewski.

KUJAWSKO - POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

CZK.6335.1.6.2016  Bydgoszcz, 13 stycznia 2016 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 5

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Treść komunikatu dostępna tutaj.

W OSP na terenie Gminy Bobrowniki dobiegła końca kampania sprawozdawczo - wyborcza. Rozpoczęto ją w OSP Rachcin 5 stycznia br. i zakończono w sobotę 9 stycznia br. w OSP Bobrowniki. Druhowie powołali w swoich jednostkach składy zarządów bez zmian ścisłego kierownictwa. Najważniejszym wydarzeniem pod względem poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Bobrowniki w minionym roku jest zakup samochodu pożarniczego VOLVO (fot. powyżej) dokonany z inicjatywy Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko. Z budżetu Gminy przeznaczono na ten cel 44 tys. zł. Pojazd zastąpił Stara, którym OSP Bobrowniki jeździła do pożarów przez ponad 25 lat. 

 Shoveling Snow PODSTAWOWE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PODCZAS WYSTĘPOWANIA MROZÓW (WYCHŁODZENIE I ODMROŻENIE).

 

Na prośbę IMiGW publikujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego. Treść dostępna tutaj.

 

RZGW w Warszawie Inspektorat we Włocławku informuje, że dla potrzeb translokacji lodołamacza "Foka" na trasie Włocławek-Toruń, w dniu 28 listopada 2015 r. w godzinach 04:00 - 12:00 Elektrownia na Stopniu we Włocławku dokona zwiększonego zrzutu wody. W w/w okresie przepływ przez stopień będzie wynosił ok. 1200 m3/s (400 m3/s więcej od prognozowanego dopływu do zbiornika Włocławek).

Treść komunikatu do pobrania tutaj.

W dniu 29 września br. odbyła się próbna ewakuacja osób przebywających w budynkach Urzędu Gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych.W ćwiczeniu uczestniczyli przedstawiciele PSP Lipno: st. kpt. Krzysztof Pawłowski (Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Lipno) i st. kpt. Jacek Golecki.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą