Gradkiewicz Tadeusz

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KADENCJI 2014-2018

Kopczyńska Wioletta

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY KADENCJI 2014-2018
 
Radni

Bojarski Jarosław

Frej Monika

Gołębiewski Mariusz

Kołaczyński Dariusz

Kostrzewski Krzysztof

Kraziński Władysław

Piórecka Małgorzata

Stańczak-Kaźmierska Marzena

Suski Czesław

Sztuczka Kamila

Sztuczka Paulina

Sztuka Janusz

Zimecka-Winnicka Marta