1) Siedziba firmy NIDES, ul. Włocławska 51, 87-617 Bobrowniki - odbieramy od mieszkańców naszej Gminy:

Odpady wielkogabarytowe, opony oraz elektroodpady - 3 grudnia 2016 r. (sobota) w godz. 8.00 - 15.00

2) Plac przy Remizie OSP Rachcin - odbieramy od mieszkańców naszej Gminy:

odpady wielkogabarytowe i elektroodpady 5 listopada 2016 r. (sobota) w godz. 8.00 - 14.00.