^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I UZUPEŁNIAJĄCYM - Szkoła Podstawowa KLIKNIJ TUTAJ

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I UZUPEŁNIAJĄCYM - Przedszkole i Oddziały przedszkolne w SP kliknij TUTAJ

 

 

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I UZUPEŁNIAJĄCYM - SZKOŁA PODSTAWOWA

Zgodnie z określonymi w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) zasadami rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.  

Kryteria naboru

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Proponowane są następujące kryteria:

Terminy naboru:

Na podstawie § 14 ust. 2 i 5 oraz załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942) podaje się do wiadomości:

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki - Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 29 stycznia 2016 r.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach. 

PRZEDSZKOLE I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SP - kliknij tutaj.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą