^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Bobrowniki zyskują nową drogę o nawierzchni asfaltowej. Będzie nią odcinek 700 m stanowiący przedłużenie ulicy Podgórnej w stronę Polichnowa.

 

Umowę na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami do długości 0,700 km w obrębie geodezyjnym Bobrowniki cz. dz. nr 514" podpisał Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Pawła Grudowskiego. Realizacja inwestycji odbywa się przez jej współfinansowanie ze środków Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Obecnie trwa wykonywanie prac.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą