Starostwo Powiatowe w Lipnie przypomina, że zalegające po letnich wichurach wywroty i złomy drzewostanów mogą być źródłem "niekontrolowanego rozwoju szkodników wtórnych i powstania zagrożenia fitosanitarnego drzewostanów". Treść komunikatu tutaj.