ARiMR zachęca do udziału w szkoleniu dotyczącym Działania "Modernizacja gospodarstw rolnych", w którym przewiduje się m.in. koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli, zakupu nowych maszyn, elementów infrastruktury technicznej. Spotkanie stanowi okazję uzyskania informacji o warunkach uzyskania pomocy i przewidywanych terminach uruchomienia wsparcia.

 

 

Kujawsko - Pomorski Oddział Regionalny 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

informuje, że w związku z planowanym naborem wniosków

w ramach

Działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"

PROW 2014-2020

zaprasza na

szkolenie

dla potencjalnych Wnioskodawców tego działania,

które odbędzie się w Zespole Szkół

w Chrostkowie

25 września br. 

początek szkolenia o godz. 10:00.

 

W trakcie szkolenia pracownicy Agencji będą udzielać informacji dotyczących zasad przyznawania pomocy, sposobu wypełniania wniosku oraz koniecznych załączników.

Zapraszamy