Gmina Bobrowniki otrzymała pomoc ze środków Funduszu Solidarnościowego na załagodzenie skutków nagłych załamań pogodowych, które miały miejsce na naszym terenie w dniach 19 i 25 lipca 2015 r. Środki rozdzielało zrzeszające część samorządów województwa kujawsko - pomorskiego Stowarzyszenie SALUTARIS. Pomoc udzielana jest do wysokości nie wyższej niż 50 % oszacowanych strat. Ostatecznie wniosek Gminy Bobrowniki oceniono przyznając pomoc w wysokości 35 tys. zł., co stanowi najwyższą kwotę spośród wszystkich gmin, które wystąpiły z wnioskiem o pomoc. Lista dostępna tutaj.