Utrzymujące się niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych powodują występowanie niedoborów lub braku wody w indywidualnych studniach gospodarskich.