Zarządzeniem nr 56/2015 Wójta Gminy Bobrowniki z 10 sierpnia 2015 r. powołane zostały składy obwodowych komisji do spraw referendum 6 września 2015 r. w Bobrownikach, Rachcinie i Gnojnie. Treść zarządzenia opublikowaliśmy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.