Dziś rozpoczęto budowę wodociągu dla mieszkańców sołectwa Białe Błota-Dębówiec. Do realizacji inwestycji przychylił się Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko wraz z Radą Gminy. Zabiegała o nią od lat społeczność lokalna z tego terenu. Wykonanie zadania umożliwią również środki finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W zestawieniu GUS dotyczącym liczby mieszkańców pod względem dostępu do sieci wodociągowej Gmina Bobrowniki zajmowała jedną z ostatnich lokat zarówno w Powiecie Lipnowskim jak i w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Włocławka. Realizacja inwestycji będzie zakończeniem wodociągowania sołectw.