Komisja powołana przez Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko do przeprowadzenia gminnego konkursu ekologicznego dokonała oceny prac plastycznych nadesłanych przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach i fotoreportaży wykonanych przez uczniów Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach. Nagrody ufundowano przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Poniżej informacja Komisji. 

 GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY

pn. NATURA 2000 w GMINIE BOBROWNIKI

Uprzejmie informujemy, że komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bobrowniki Zarządzeniem nr 45/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w składzie:

1. Wioletta Kopczyńska - przewodnicząca,

2. Beata Domagalska - członek,

3. Katarzyna Mamrzyńska - członek

dokonała oceny prac uczniów ze szkół z terenu Gminy Bobrowniki w gminnym konkursie ekologicznym pn. "NATURA 2000 w GMINIE BOBROWNIKI", który został przeprowadzony w dwóch kategoriach. W kategorii pierwszej: uczniowie szkół podstawowych - konkurs plastyczny i w kategorii drugiej: uczniowie gimnazjum - konkurs fotograficzny.

W kategorii - szkoły podstawowe, wpłynęły 53 prace plastyczne wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach, w kategorii - gimnazjum - 5 fotoreportaży uczniów Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach. 

Znamy już zwycięzców konkursu, jednak zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród 6 laureatom nastąpi podczas Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych Dożynek w dniu 29 sierpnia 2015 r. w Bobrownikach. 

Nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursu ekologicznego "NATURA 2000 w GMINIE BOBROWNIKI" zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

Uczniom oraz ich Opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie!