Kapitała Konkursu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne ostatecznie przyznała nagrody pieniężne w kwocie 2 tys. zł. 14 organizacjom spośród 38 zgłoszonych do konkursu. Wśród nagrodzonych są inicjatywy pn. "Bobrowniki wczoraj i dziś" (OSP Bobrowniki) oraz "Upamiętnienie Druhów OSP Rachcin Żołnierzy Polskich Wojny Obronnej 1939 r." (OSP Rachcin). Przedstawiciele naszych OSP odbiorą nagrody podczas uroczystości, która odbędzie się 23 czerwca 2015 r. (wtorek) w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu. OSP z terenu gminy Bobrowniki są jedynymi w Powiecie Lipnowskim, które zdobyły ten laur. Zwycięzcom gratulujemy!