Jesienią br. Rada Gminy Bobrowniki wybierze Ławnika do Sądu Rejonowego we Włocławku IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Kandydatów na ławników zgłaszać mogą Radzie Gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Bobrowniki. Kto może zostać ławnikiem ? Czytaj tutaj.