Wójt Gminy Bobrowniki w imieniu poszkodowanej w pożarze rodziny z Rachcina serdecznie dziękuje za udzielone wsparcie finansowe zebrane podczas ostatniej sesji Rady Gminy Bobrowniki: Radnym, pracownikom Urzędu Gminy oraz innym zaangażowanym w tę sprawę. Podczas sesji Rady Gminy Bobrowniki sołtysi z sołectw Białe Błota, Bobrownickie Pole, Brzustowa, Gnojno, Polichnowo, Stare Rybitwy, Stary Bógpomóż przekazali środki na pomoc pogorzelcowi. Wkrótce do zbiórki przyłączyli się również sołtysi wsi Rachcin i Bobrowniki. 

Wasz gest świadczy, że nie jesteście obojętni na los innych.

Serdecznie Dziękujemy.