30 czerwca br. upływa termin złożenia wniosku o ponowne objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników. Szczegółowe informacje na stronach BIP i KRUS.