16 kwietnia 2015 r. informowaliśmy, że Wojewoda Kujawsko - Pomorski zarządził na niedzielę 5 lipca 2015 r. wybory uzupełniające do okręgu nr 5 (Bobrowniki - ul. Dobrzyńska, Broniewskiego, I Armii Wojska Polskiego, Kujawska, część ul. Włocławskiej od posesji nr 14 do posesji nr 55, wieś Bógpomóż Nowy) dla wyboru jednego radnego. W Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrował się 1 kandydat na radnego i głosowanie przewidziane na dzień 5 lipca 2015 r. nie będzie przeprowadzane. Treść obwieszczenia tutaj.