W godzinach wieczornych 22 maja 2015 r. u zbiegu ulic Senatorskiej, Kościelnej i Nieszawskiej w Bobrownikach przeprowadzone zostały ćwiczenia na sprzęcie jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu Gminy Bobrowniki. W ćwiczeniach uczestniczył mjr Stanisław Dykowski, Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku oraz przedstawiciele policji. Przydziału zadań dokonał Komendant Gminny OSP druh Dariusz Domagalski. OSP Rachcin własną pompą szlamową podawała wodę z Gryzki do załogi samochodu pożarniczego OSP Bobrowniki, która prowadziła dalsze działania. W obu jednostkach posiadany sprzęt jest należycie konserwowany i sprawny. Trzecią grupę tworzyły osoby mające wyznaczone zadanie utworzenia szpitala polowego. Wszystkie grupy wykonały swoje zadania prawidłowo. Uczestnikami szkoleń byli również druhowie OSP Barany (gm.Lipno). Na zakończenie przeprowadzona została zbiórka na placu przed Remizą OSP Bobrowniki i dokonano podsumowania. 

Fot. Grzegorz Charzewski