Na prośbę Oddziału ZUS w Toruniu zamieszczamy Magazyn informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z informacją dotyczącą programu dofinansowania przedsiębiorstw. Więcej informacji tutaj.