W ostatnich dniach nastąpił odbiór instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na gruncie lub dachach budynków użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych Gminy Bobrowniki.

Panele fotowoltaiczne zamontowano przy hydroforni na ulicy włocławskiej, hydroforni na Polu Bobrownickim oraz na oczyszczalni ścieków w Bobrownikach. 

Realizacja projektu umożliwi:

- Pozytywne oddziaływanie na środowisko na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, które związane są z wytwarzaniem energii elektrycznej z „tradycyjnych źródeł”;

- Zmniejszenie kosztów rachunków za energię elektryczną;

- Rozproszenie produkcji energii;

Zadanie to wykonane zostało w ramach przetargu pn: "DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA GRUNCIE LUB DACHACH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ 12 BUDYNKACH MIESZKALNYCH GMINY BOBROWNIKI"