Gmina Bobrowniki otrzymała WSTĘPNE PROMESY DOTYCZĄCE DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH. W dniu dzisiejszym na uroczystej gali promesy odebrali: Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta Gminy Bobrowniki Paweł Grudowski oraz Skarbnik Gminy Mirosława Kowalewska. Całkowita kwota dofinansowania związanych z programem wyniesie 8.489.764,75 zł. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące promes:

WSTĘPNA PROMESA NR 01/2021/3002/PolskiLad

WSTĘPNA PROMESA NR 01/2021/3011/PolskiLad

WSTĘPNA PROMESA NR 01/2021/2917/PolskiLad

Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie kontynuowanie wykonania kanalizacji kolejnych ulic, przebudowa ulic w centrum Bobrownik poprzez wymianę nawierzchni i wykonanie nowej organizacji ruchu oraz termomodernizacja budynku gminnego w Rachcinie, z przeznaczeniem części budynku na Klub młodzieżowy oraz dalsze funkcjonowanie Przedszkola.

Polski Ład: Samorządy mogą już składać wnioski o dofinansowanie inwestycji  z nowego rządowego programu