Podpisanie umowy na budowę największego w historii Chybia odcinka  kanalizacji – CHYBIE – BUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W  GMINIE CHYBIE

W ostatnim tygodniu Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Mirosławy Kowalewskiej podpisali dwie umowy: Zagospodarowanie terenu polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm z podbudową 20 cm w ilości 200 m2 w miejscowości Bobrowniki działka nr 6 obręb Bobrowniki z materiału Wykonawcy na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 18 lutego 2021 r. nr 6/2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych w Urzędzie Gminy Bobrowniki oraz Budowa mini boiska do siatkówki plażowej i mini boiska do piłki nożnej dla dzieci przy Przedszkolu w Bobrownikach na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 18 lutego 2021 r. nr 6/2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych w Urzędzie Gminy Bobrowniki. Wkrótce rozpoczną się realizację podpisanych umów.