Dyrektor CBS (w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym) podjął decyzję o PRZEDŁUŻENIU TERMINU NABORU kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 DO 16 LUTEGO 2021 R.