Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Osieku

W ramach programu POPŻ po raz kolejny wydawana będzie żywność dla mieszkańców Gminy Bobrowniki. Osoby kwalifikujące się do pomocy(1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie) zapraszamy do odbioru żywności w budynku po dawnej Aptece na ulicy Senatorskiej w dniach 27-28 października 2021r. w godzinach 08:00 - 14:00.