Poniżej zamieszczony jest adres do strony bip Urzędu Gminy, na której znajdują się aktualności dotyczące wyborów samorządowych:

 http://bip.ugbobrowniki.pl/wiadomosci/1969/lista/wybory_samorzadowe