Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie

GOPS Bobrowniki informuje, że wypłaty świadczenia rodzinnego nastąpią dnia 

19.01.2022r. (środa)

Kasa Urzędu Gminy czynna w godz. 8.00 - 14.00.