W związku z utworzeniem nowej jednostki budżetowej, Wójt Gminy Bobrowniki wraz z Kierownikiem Klubu zapraszają do rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do Klubu Dziecięcego "Bobrowiaczek"

.Znalezione obrazy dla zapytania gmina bobrowniki

 

Ruszyła rekrutacja do Klubu Dziecięcego "Bobrowiaczek" 

W terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r.będzie trwała rekrutacja do Klubu Dziecięcego „Bobrowiaczek” w Bobrownikach  na rok szkolny 2018/ 2019. Rozpoczęcie pracy Klubu 3 września 2018 roku. 

 

Informujemy, iż Klub Dziecięcy sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia  do ukończenia 3 roku życia. Klub przyjmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Bobrowniki, a w miarę wolnych miejsc przyjęcie dzieci z poza terenu Gminy. Przyjęcia dzieci do Klubu odbywają się przez cały rok szkolny według kolejności zgłoszeń oraz wolnych miejsc. 

W klubie zapewniona będzie opieka w wymiarze do 10 godzin dziennie w godzinach od 6:30 do 16:30. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Bobrowniki  (BIP, znajduje się Uchwała Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r.) regulująca m.in. utworzenie jednostki budżetowej, Statut Klubu Dziecięcego „Bobrowiaczek", zachęcamy do zapoznania się  z ich treścią.

Zainteresowani rodzice / opiekunowie prawni mogą pobrać Kartę zgłoszenia oraz załączniki na stronie internetowej  Urzędu  Gminy w Bobrownikach, a także w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Bobrownikach pok. Nr 3 .W celu zapewnienia sprawnego przebiegu rekrutacji prosimy o rzetelne wypełnienie karty zgłoszenia dziecka oraz wymaganych załączników.

Załączniki:

- Karta zgłoszenia dziecka do Klubu dziecięcego

- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (matka)       

- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (ojciec)

- Oświadczenie o wielodzietności rodziny       

- Oświadczenie o zatrudnieniu, matka       

- Oświadczenie o zatrudnieniu, ojciec  

Gdy liczba dzieci przekroczy ilość wolnych miejsc tj. 10 będzie powołana Komisja rekrutacyjna przez Kierownika Klubu.    

Lista dzieci przyjętych jak i nieprzyjętych do Klubu Dziecięcego „Bobrowiaczek” na rok szkolny 2018/ 2019 będzie dostępna od 22  sierpnia 2018 r. na tablicy ogłoszeń w Klubie Dziecięcym "Bobrowiaczek" przy ul. Włocławskiej 10. W celu podpisania umowy cywilnoprawnej z Kierownikiem Klubu Rodzic będzie powiadomiony telefonicznie. 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 54 230 51 32