^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu 28 czerwca br. po zakończeniu XXXV Sesji Rady Gminy Bobrowniki Wójt Jarosław Jacek Poliwko, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Gradkiewicz wraz z Radnymi, Sołtysi, Dyrektorzy Placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki odwiedzili PSZOK

- punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to miejsce na terenie gminy zlokalizowane przy ulicy Nieszawskiej(w sąsiedztwie Gminnej oczyszczalni) w którym mieszkańcy pozostawiać  będą mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Na terenie punktu w obecności wykonawcy inwestycji firmy: Avetisyan Karen "Er-Bruk" Handel I Usługi Budowlane i Inspektora Budowlanego nastąpił odbiór techniczny obiektu. Po uzyskaniu przez Gminę pozostałych wymaganych prawem pozwoleń PSZOK zostanie oddany do użytku mieszkańcom.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą