^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu 5 lutego 2018r r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bobrownikach odbyła się XXX sesja Rady Gminy Bobrowniki.

Przewodniczący Rady Tadeusz Gradkiewicz, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. Na sesji obecni byli sołtysi oraz kierownicy wszystkich jednostek podległych tj. GZO, GOPS, oraz placówek oświaty. Na początku obrad odczytano pisma skierowane do Rady Gminy. W dalszej części posiedzenia Radni przystąpili do podjęcia uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Następnie wszyscy zgromadzeni wysłuchali sprawozdania Wójta Gminy Jarosława Jacka Poliwko z działalności w okresie między sesjami. Po wystąpieniu Wójta, Przewodniczący Rady Gminy odczytał odpowiedzi na zgłoszone wnioski.

XXX sesja Rady Gminy Bobrowniki

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą